Telefon

776 000 642

E-mail

masaze-dano@seznam.cz

Otevírací doba

po-pá 9-20h

23

Natažené paže opřete o podložku asi 30-50 cm vysokou a zpevněte břišní a hýžďové svaly.
Střídavě co nejvíce vyhrbujte a prohýbejte bederní páteř.

 

 

24

 

V téže poloze vychylujte vždy na stejnou stranu hlavu a horní polovinu trupu a současně pánev a nohy.
Soustřeďte se, aby pohyb probíhal pouze v bederní páteři.
Neohýbejte se v kříži.
Provádějte střídavě na jednu a na druhou stranu.

 

 

25

 

Jednu paži zvedněte co nejvíce stranou a podívejte se za ní.
Zvednutou paži několikrát zapružte (neprovádějte švih).
Opakujte 3-5x na jednu stranu a 3-5x na druhou stranu.