Telefon

776 000 642

E-mail

masaze-dano@seznam.cz

Otevírací doba

po-pá 9-20h

Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy. Bederní páteř zpevněte stažením břišních a hýžďových svalů.

Při nádechu vyhrbte hrudní páteř, hlavu schovejte mezi paže(kočičí hřbet).

Při výdechu hrudní páteř prohněte směrem k podložce a hlavu mírně zakloňte.

 

11

 

Stejný cvik provádějte opřeni o lokty.

 

 

12

Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy. Jednu paži upažte do výšky a podívejte se za ní.
Hlava a trup se otáčí na stranu upažené paže.
V krajní poloze paží zakmitejte. Cvik provádějte střídavě na obě strany.

 

 

 

13

Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy. Vychylujte na tutéž stranu trup a pánev.
Dostatečného vychýlení dosáhneme sunutím nohou ve směru vychýlení. Současně se tímto směrem podívejte.
Opět provádějte střídavě na obě strany.

 

 

14

 

Opřete se o opěradlo židle, paže volně podél těla.
Při nádechu mírně upažte, ramena tlačte vzad, lopatky stahujte k sobě, hlavu a horní část zad tlačte dozadu(nezaklánějte se).
Při výdechu se uvolněte.

 

 

 

 

 

15

 

Paže nechte volně podél těla a opisujte rameny kruhy dopředu i dozadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj:relaxapohoda.websnadno.cz