Telefon

776 000 642

E-mail

masaze-dano@seznam.cz

Otevírací doba

po-pá 9-20h

Speciální a pravidelně prováděné cviky na páteř údajně dokážou odstranit až 95 % bolestí zad, pokud ovšem nejsou způsobené vážným onemocněním nebo úrazem.
Pro ztuhlou páteř platí to, co je pravidlem pro každý jiný kloub v těle.
Cvičení a pohyb. Bohužel se také budete muset znovu naučit správně stát a hlavně sedět na židli.
Divili bychom se, kolik z nás tak banální věc dávno zapomnělo.

Během cvičení je důležité dodržovat několik zásad, aby cviky na páteř byly skutečně účinné.
Pamatujte na to, že špatně prováděné cvičení může váš stav někdy zhoršit víc, než kdybyste nedělali vůbec nic.
Každé cvičení, ale cviky na páteř především, vyžadují vedle hlubokého dýchání také správné držení a pohyby těla.
Snažte se držet břišní svaly zpevněné a vtažené jakoby k páteři.
Myslete na to, zda nemáte ramena a krk příliš vystrčené dopředu a napnuté.
A konečně neprohýbejte se tam, kde to cviky na páteř vysloveně nepožadují.
Každé prohnutí a každá kulatá záda vám přidají zbytečně ještě více bolesti.
Ztuhlou páteř a svaly nejprve protáhněte a rozehřejte.
Zní to možná složitě, ale po pár cvičení se to jistě snadno naučíte.
Hodně štěstí!

 • Cvik na protažení celé páteře
  Klekněte si na obě kolena s rukama opřenýma o podložku. S výdechem se vyhrbte a současně vyvěste hlavu. Setrvejte v této poloze několik vteřin a pomalu se vracejte do výchozí polohy. Opakujte 5x.
 • Cvik na uvolnění krční páteře
  Posaďte se na židli a ruce dejte v týl. Lokty a ramena tlačte dozadu. Pomalu předkloňte hlavu a horní část hrudníku. Pokuste se otáčet hlavou doprava a doleva, přičemž sledujte očima lokty.
 • Cvik na protažení hrudní páteře
  Klekněte si na kolena a opřete se o dlaně s nataženými pažemi. Jednu paží upažte, co nejvíc dokážete a zároveň se za ní podívejte otočením hlavy i trupu. Paží můžete i zakmitat. Opakujte na obě strany.
 • Cvik na protažení bederní oblasti páteře
  Při lehu na zádech pokrčte nohy v kolenou a ruce nechte ležet volně podél těla. S výdechem položte obě kolena na jednu stranu, zatímco hlava je otočená na stranu opačnou. Vydržte několik sekund a ten samý cvik zopakujte na druhou stranu.
 • Cvik na uvolnění vazů a svalů v oblasti křížové kosti
  Lehněte si na bok a unožte vnější nohu do svislé polohy. Opakujte se střídáním boků.
 • Cvik k posílení břišních svalů
  Lehněte si na záda a obě nohy kolmo s podložkou zvedněte. Zkuste nohama kmitat dolů a zase vzhůru aspoň 10 – 15 vteřin zpočátku v takovém rozsahu, jaký zvládnete. Nohy poté vraťte na podložku a nechte je skrčené v kolenou. Uvolněte se, dýchejte a opakujte.

Zdroj: www.bolest-zad.cz