Cviky na hrudní páteř

10

Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy. Bederní páteř zpevněte stažením břišních a hýžďových svalů. Při nádechu vyhrbte hrudní páteř, hlavu schovejte mezi paže(kočičí hřbet). Při výdechu hrudní páteř prohněte směrem k podložce a hlavu mírně zakloňte.    
11  

Stejný cvik provádějte opřeni o lokty.    


12

Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy. Jednu paži upažte do výšky a podívejte se za ní. Hlava a trup se otáčí na stranu upažené paže. V krajní poloze paží zakmitejte. Cvik provádějte střídavě na obě strany.      


13

Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy. Vychylujte na tutéž stranu trup a pánev. Dostatečného vychýlení dosáhneme sunutím nohou ve směru vychýlení. Současně se tímto směrem podívejte. Opět provádějte střídavě na obě strany.    


14

    Opřete se o opěradlo židle, paže volně podél těla. Při nádechu mírně upažte, ramena tlačte vzad, lopatky stahujte k sobě, hlavu a horní část zad tlačte  dozadu(nezaklánějte se). Při výdechu se uvolněte.          


15

  Paže nechte volně podél těla a opisujte rameny kruhy dopředu i dozadu.                

zdroj:relaxapohoda.websnadno.cz