Cviky na krční páteř v leže.

Cviky provádějte na rovné pevné podložce. Paže jsou připaženy dlaněmi k podložce.     5

Pomalu zvedejte hlavu od podložky a přibližujte hlavu k hrudní kosti.
Proveďte pohyb bradou na stranu směrem k jednomu rameni,
pak zpět do výchozí polohy a na druhou stranu.    
6

Hlava zůstává na podložce, volně otáčejte hlavou vpravo a vlevo.
             zdroj:relaxapohoda.websnadno.cz