Cviky na bederní páteř v kleče

23

  Natažené paže opřete o podložku asi 30-50 cm vysokou a zpevněte břišní a hýžďové svaly. Střídavě co nejvíce vyhrbujte a prohýbejte bederní páteř.          24

  V téže poloze vychylujte vždy na stejnou stranu hlavu a horní polovinu trupu a současně pánev a nohy. Soustřeďte se, aby pohyb probíhal pouze v bederní páteři. Neohýbejte se v kříži. Provádějte střídavě na jednu a na druhou stranu.            25

  Jednu paži zvedněte co nejvíce stranou a podívejte se za ní. Zvednutou paži několikrát zapružte (neprovádějte švih). Opakujte 3-5x na jednu stranu a 3-5x na druhou stranu.              zdroj:relaxapohoda.websnadno.cz