Telefon

776 000 642

E-mail

masaze-dano@seznam.cz

Otevírací doba

po-pá 9-20h

7

Opřete se o opěradlo židle, paže volně podél těla.
Při nádechu ramena tlačte vzad, lopatky stahujte k sobě, hlavu a horní část zad tlačte dozadu(nezaklánějte se).
Při výdechu se uvolněte.

 

 

 

 8
Paže nechte volně podél těla a opisujte rameny kruhy dopředu a dozadu.

 

 

 

9

Rozpažte a roztáhněte prsty.
Palec směruje na jedné straně dolů,na druhé straně nahoru.
Otáčejte a suňte hlavu co nejvíce na tu stranu, kde je ruka palcem dolů.
Pak hlavu pomalu otáčejte a suňte ji na opačnou stranu a zároveň přetáčejte i dlaně tak, aby pohled směroval vždy k ruce s palcem dolů.