Cviky na přechod krční a hrudní páteře.


7 Opřete se o opěradlo židle, paže volně podél těla.


Při nádechu ramena tlačte vzad, lopatky stahujte k sobě, hlavu a horní část zad tlačte dozadu

(nezaklánějte se).Při výdechu se uvolněte.

       

 8Paže nechte volně podél těla a opisujte rameny kruhy dopředu a dozadu.          9Rozpažte a roztáhněte prsty. Palec směruje na jedné straně dolů,
na druhé straně nahoru. Otáčejte a suňte hlavu co nejvíce na tu stranu,
kde je ruka palcem dolů. Pak hlavu pomalu otáčejte a suňte ji na opačnou
stranu a zároveň přetáčejte i dlaně tak, aby pohled směroval vždy k ruce s palcem dolů.            
zdroj:relaxapohoda.websnadno.cz