Cviky na přechod krční a hrudní páteře.

7

Opřete se o opěradlo židle, paže volně podél těla.

Při nádechu ramena tlačte vzad, lopatky stahujte k sobě, hlavu a horní část zad tlačte dozadu

(nezaklánějte se).Při výdechu se uvolněte.

 

 

 

 

 8Paže nechte volně podél těla a opisujte rameny kruhy dopředu a dozadu.

 

 

 

 

 

9Rozpažte a roztáhněte prsty. Palec směruje na jedné straně dolů,

na druhé straně nahoru. Otáčejte a suňte hlavu co nejvíce na tu stranu,

kde je ruka palcem dolů. Pak hlavu pomalu otáčejte a suňte ji na opačnou

stranu a zároveň přetáčejte i dlaně tak, aby pohled směroval vždy k ruce s palcem dolů.

 

 

 

 

 

 

zdroj:relaxapohoda.websnadno.cz